Konkurs Prof. Michowicza na pracę doktorską – kwalifikacje

Miło nam poinformować, że w wyniku wstępnego postępowania, zakwalifikowano do dalszych etapów postępowania w Konkursie im. Profesora Michowicza następujące rozprawy doktorskie:

  • dr A. Nyzio, „Transformacja polityki bezpieczeństwa wewnętrznego Polski w latach 1989 – 1993” (promotor dr hab. A. Gruszczak, Prof. UJ)
  • dr T. Matras „Polityka sportowa Niemiec w kontekście regulacji Unii Europejskiej po 1990 r.” (promotor dr hab. T. Lebioda, prof. UWr)
  • dr P. Olchowska, „Społeczna konstrukcja problemu niepodległości Czeczenii” (promotor Prof.dr hab. M. Pietraś, UMCS)
  • dr K. Pietrasik, „Uchodźcy czeczeńscy w Polsce w latach 1994 – 2000)” (promotor dr hab. R. Machnikowski, prof. UŁ)
  • dr W. Łysek, „Zagadnienia narodowości w polityce wschodniej piłsudczyków: uwarunkowania – ewolucje – spadkobiercy” (promotor Prof. dr hab. G. Mazur, UJ)
  • dr P. Motyl, „Multilateralne i bilateralne traktaty rozbrojeniowe w latach 2008 – 2012” (promotor prof. dr hab. M. Klimecki, UMK).

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi we wrześniu 2018 roku.