Wręczenie nagród za najlepszą pracę doktorską

14 grudnia br. o godz. 16.00 w Auli im. Profesora Michowicza na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych nastąpi wręczenie nagrody i wyróżnień II edycji Ogólnopolskiego  Konkursu im. Profesora Waldemara Michowicza na  Najlepszą  Rozprawę Doktorską o Tematyce Politologicznej.

W tym roku Kapituła nagrodziła pracę doktora A. Nyzio, „Transformacja polityki bezpieczeństwa wewnętrznego Polski w  latach 1989 – 1993″ (promotor dr hab. A. Gruszczak, Prof. UJ).

Przyznała również dwa równorzędne wyróżnienia pracom „Społeczna konstrukcja problemu niepodległości Czeczenii” autorstwa dr P. Olchowskiej oraz „Zagadnienia narodowości w polityce wschodniej piłsudczyków: uwarunkowania – ewolucje – spadkobiercy” autorstwa dr W. Łyska.