Mgr Kędzia na stypendium w Waszyngtonie

Po trzymiesięcznym pobycie w Stanach Zjednoczonych wrócił do Polski mgr Grzegorz Kędzia doktorant w Katedrze Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Łódzkiego.
Uczestniczył on w specjalistycznym kursie na Daniel Morgan Gratudate School of National Security w Waszyngtonie. Zajęcia, w ktorych uczestniczyl mgr Kędzia, dotyczyły systemu bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, zwalczania terroryzmu oraz bezpieczeństwa informacji.