Dr Kobierecka na konferencji w Makau

Anna Kobierecka z Katedry Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Łódzkiego oraz Michał Kobierecki z Katedry Teorii Polityki i Myśli Politycznej Uniwersytetu Łódzkiego uczestniczyli w międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej brandingowi. Konferencja odbyła się w dniach 5-7 grudnia 2018 w Makau a jej organizatorem była International Place Branding  Association.
Dr Kobierecka przedstawiła zmiany w obszarze szwedzkiej polityki wizerunkowej oraz strategii promocji Szwecji w świetle kryzysu migracyjnego, skupiając się jednocześnie na potencjalnych zagrożeniach wynikających z wprowadzania takich zmian, a także zależności między kryzysem migracyjnym a zmianami w zakresie postrzegania Szwecji przez inne społeczeństwa.
Dr Kobierecki z kolei przedstawił jak poszczególne państwa wykorzystują organizację wielkich imprez sportowych w celach wizerunkowych na przykładzie igrzysk olimpijskich. Jednym z wniosków było dostrzeżenie  różnic w podejściu do wykorzystania tej metody działania wizerunkowego w przypadku państw demokratycznych i niedemokratycznych.