wydzialNasza katedra stanowi najstarszą jednostkę Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Katedrę, pierwotnie pod nazwą Katedra Historii Stosunków Międzynarodowych, powołał do życia Profesor Waldemar Michowicz, założyciel Instytutu Studiów Międzynarodowych (1994), przekształconego w Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego (2000).

To u nas w ramach grantu KBN (Komitet Badań Naukowych) realizowany był przez nieżyjącego już Profesora Waldemara Michowicza projekt pod tytułem „Historia dyplomacji polskiej”, którego efektem jest sześciotomowa publikacja „Historia dyplomacji polskiej”.

Katedra stanowi element Instytutu Studiów Politologicznych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Realizujemy trzy główne tematy badawcze:

 • Teoretyczne, polityczne, wojskowe i niemilitarne aspekty wojen i konfliktów zbrojnych w XX i XXI wieku;
 • Teoria i praktyka polityki zagranicznej;
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe

Obecnie głównymi partnerami współpracy są:

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Śląski
 • Polska Akademia Nauk – Oddział w Łodzi
 • Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie
 • Instytut Badań nad Stosunkami Międzynarodowymi
 • Universität Potsdam (Niemcy)
 • Trenčianska Univerzita (Słowacja)
 • Univerzita Mateja Bela (Słowacja)
 • Slovak Foreign Policy Association (Słowacja)
 • Växjö Universitet (Szwecja)

Blisko współpracujemy również z branżowymi mediami, by w ten sposób popularyzować wiedzę i utrzymywać kontakty z ekspertami. Naszymi głównymi partnerami są:

 • „Stosunki Międzynarodowe”
 • „Polska Zbrojna”
 • „Nowa Technika Wojskowa”
 • „Lotnictwo”
 • „Academic Security Forum”