wyklad-szot2018 2018 Paweł Szot (dziennikarz TVP i korespondent wojenny)

Media w sytuacjach kryzysowych – perspektywa korespondenta wojennego

wyklad-ghamari

2018 Dr Magdalena El Ghamari (ekspert ds. terroryzmu, Collegium Civitas)

Zmiany społeczne na Bliskim Wschodzie – przykład Arabii Saudyjskiej (i nie tylko…)

wyklad-rozanski 2018 Generał brygady Mirosław Różański (dowódca 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu, 2005 – 2008; dowódca Brygadowej Grupy Bojowej w ramach VIII zmiany PKW Irak, 2007; dowódca 11 Dywizji Kawalerii Pancernej, 2009 – 2011; dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, 2015 – 2017)

Wyzwania dla armii państwowych i NATO a globalny układ bezpieczeństwa

wyklad-skrzypczak2018

2018 Generał brygady Waldemar Skrzypczak
(dowódca Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe w Iraku, 2005; dowódca wojsk lądowych, 2006-2009; podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, 2012-2013)

Sojusz Północnoatlantycki gwarantem bezpieczeństwa Polski?

wyklad-koltun 2017 Major Leszek Kołtun (koordynator ds. szkolenia Grup Interwencyjnych Służby Więziennej),

Specyfika służby Grup Interwencyjnych Służby Więziennej

wyklad-skrzypczak2015

2015 Generał brygady Waldemar Skrzypczak
(dowódca Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe w Iraku, 2005; dowódca wojsk lądowych, 2006-2009; podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, 2012-2013)

Wyzwania dla bezpieczeństwa Polski

wyklad-cukiernik

2015 Tomasz Cukiernik (dziennikarz i podróżnik)

Wyzwania dla bezpieczeństwa Polski

wyklad-nowak 2012 Ambasador Jerzy M. Nowak (Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie, b. Ambasador przy NATO)

Ewolucja NATO a polskie interesy bezpieczeństwa

2012 Genenał broni Mieczysław Gocuł (Sztab Generalny Wojska Polskiego)NATO – nowe wyzwania bezpieczeństwa
wyklad-sikorski 2010 Michał Sikorski (Konsul RP w Waszyngtonie)

Praca w korpusie dyplomatycznym – perspektywa konsularna