id-losProf. UŁ Robert Łoś. Kierownik Katedry Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Łódzkiego (w latach 2006 – 2011 Katedra Historii Stosunków Międzynarodowych), kierownik Studium Podyplomowego „Bezpieczeństwo Narodowe”. Specjalizuje się w historii Niemiec po II wojnie światowej, polityce Niemiec we współczesnych stosunkach międzynarodowych, relacjach w Europie Środkowo-Wschodniej oraz polityce zagranicznej państwa ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów soft power.

profil

Prof. UŁ dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski. Adiunkt w Katedrze Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. W latach 1987-1995 – pracownik naukowy Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego, od 1995 r. na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ. W 1992 roku pracownik Biura Ministra Obrony Narodowej ds. Polityki Obronnej, a w latach 1995-1996 Biura Pełnomocnika Rządu ds. Integracji Europejskiej i Pomocy Zagranicznej. 1996-2001 pracownik badawczy Instytutu Europejskiego w Łodzi. 2002-2004 wykładowca Collegium Civitas – Warszawa. 2005-2006 ekspert frakcji EPL-ED (chadecji) w Parlamencie Europejskim w Brukseli odpowiedzialny za monitorowanie polityki wschodniej UE (Białoruś, Ukraina, Rosja, Mołdawia). 2006-2012 analityk Centrum Europejskiego Natolin. 2006-2009 wykładowca (visiting professor) białoruskiego Europejskiego Uniwersytetu Humanistycznego na emigracji w Wilnie. 2007-2008 stały komentator kontraktowy TVInfo w zakresie wydarzeń międzynarodowych. Od 2008 wykładowca-współpracownik KSAP. Od 2012 roku stały współpracownik „Gazety Polskiej Codziennie” – komentator w zakresie spraw międzynarodowych, militarnych i historii. Członek zespołu ekspertów prof. Piotra Glińskiego.

profil

Prof. UŁ dr hab. Jacek Reginia-Zacharski. Adiunkt w Katedrze Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. W latach 2001-2003 pełnił funkcję prodziekana na kierunku politologia w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Specjalizuje się w takich problemach badawczych, jak współczesne konflikty zbrojne i systemy zarządzania antykryzysowego, organizacje międzynarodowe w polityce współczesnej, geopolityka i geostrategia w relacjach globalnych i międzyregionalnych, dzieje państwowości ukraińskiej w XX i XXI w.

profil

Dr Robert Czulda. Adiunkt w Katedrze Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Specjalista w zakresie współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego, polityki obronnej państw i przemysłu zbrojeniowego. Absolwent studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo Narodowe” Akademii Obrony Narodowej (2007), stażysta programu „Young Leaders Dialogue with America” Departamentu Stanu (2010 – 2011), wizytujący wykładowca w Center for International and Security Studies (University of Maryland) w Stanach Zjednoczonych w ramach „Fulbright Senior Award” (2017 – 2018), laureat stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich (2014) oraz stypendium dla młodych naukowców Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2014 – 2017). Wykładowca wizytujący uczelnie na Litwie, Słowacji, w Turcji, Iranie, Stanach Zjednoczonych, Indonezji, Brazylii, Irlandii, a także profesor wizytujący National Cheng-chi University w Tajpej w ramach stypendium „Taiwan Fellowship” (2013). Dziennikarz współpracujący na stałe z magazynami: „Polska Zbrojna”, „Wojsko i Technika”, „Lotnictwo”, „Stosunki Międzynarodowe”, „Military Technology” oraz „Naval Forces”. Analityk do spraw sił zbrojnych współpracujący z IHS Jane’s.

profil

Dr Anna Kobierecka. Była doktorantka w Katedrze Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. W trakcie studiów była stypendystką programu Socrates/Erasmus na szwedzkim Uniwersytecie Växjö. Interesuje się problematyką społeczeństw wielokulturowych. W swojej rozprawie doktorskiej podjęła kwestię polityki rządu szwedzkiego wobec mniejszości narodowych.

profil

 DOKTORANCI:
Mgr Katarzyna Stróż Absolwentka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku politologia spec. Bezpieczeństwo.

Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół szeroko rozumianej problematyki bezpieczeństwa kosmicznego: gry politycznej o dominację na orbicie okołoziemskiej, konfliktu i kooperacji w kosmosie, polityki kosmicznej Stanów Zjednoczonych w ujęciach współczesnym i historycznym oraz reżimu prawnego przestrzeni kosmicznej. W ramach rozprawy doktorskiej zajmie się dylematami górnictwa pozaziemskiego.

Mgr Grzegorz Kędzia Absolwent Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku politologia spec. Bezpieczeństwo. Od 2011 r. aktywny w samorządzie terytorialnym. W latach 2014-2016 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Miasta Brzeziny, gdzie koordynował proces legislacyjny na poziomie lokalnym.

W 2016 r. w ramach stypendium z programu Erasmus+ spędził pół roku na Uniwersytecie w Tallinnie. W tym samym czasie odbył praktyki w Ambasadzie RP w Estonii. W 2018 r. ukończył studia podyplomowe „Analiza Informacji w Zarządzaniu Bezpieczeństwem” na Collegium Civitas. Zaangażowany w odbudowę polskich cmentarzy wojennych na Ukrainie, odznaczony Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej oraz medalem „Pro Patria”.

Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół polityki zagranicznej i bezpieczeństwa krajów byłego bloku wschodniego ze szczególnym uwzględnieniem Litwy, Łotwy i Estonii.

Rozprawę doktorską poświęci rywalizacji amerykańsko-rosyjskiej w obszarze bezpieczeństwa państw bałtyckich.

Mgr Piotr Chrząszcz – ukończył Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku politologia o specjalizacji bezpieczeństwo. Od początku studiów zaangażowany w życie społeczności akademickiej. Poza działalnością w samorządach studenckim i doktoranckim, angażuje się w stała pracę nad projektami o zasięgu wydziałowym i uniwersyteckim. Społecznik.

Piotr w badaniach naukowych skupia się na problematyce bezpieczeństwa energetycznego Polski. Szczególnie bliskie jest mu bezpieczeństwo gazowe, którym będzie zajmował się podczas rozprawy doktorskiej. Pozostałe zainteresowania naukowe koncentrują się wokół federalizmów i regionalizmów we współczesnym świecie, w szczególności nacjonalizmowi w Hiszpanii.

BADACZE WIZYTUJĄCY

smiszko_03Tetiana Smiszko. Absolwentka i doktorantka na Wydziale Stosunków Międzynarodowych Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego imienia Wasyla Stefanyka (Ukraina). Tematem prowadzonych w Katedrze Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa prac badawczych jest strategiczne partnerstwo Polski i Stanów Zjednoczonych w odniesieniu NATO. Półroczny staż badawczy realizowany w ramach programu Erasmus IANUS II. Opiekun naukowy: prof. UŁ dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski.
Ludmiła Petryczenko. Studentka Uniwersytetu w Tartu (Instytut Studiów Politycznych im. Johana Skytte). Ludmiła Petryczenko uzyskała tytuł magistra w zakresie badań nad regionem Morza Bałtyckiego – w ramach prowadzonych prac zajmowała się wymiarem politycznym, ekonomicznym i społecznym, procesami integracyjnymi i zagrożeniami. Praca magisterska nosiła tytuł “Money in politics: Political financing regimes influencing public trust. Case study for Estonia, Latvia, and Lithuania”. Interesuje się polityką bezpieczeństwa i zagraniczną, w tym soft power, wojną informacyjną, zarządzaniem konfliktami, relacjami pomiędzy Unią Europejską i Ukrainą, współpracą Ukrainy z NATO.
id-bazhunaishviliLasha Bazhunaishvili. Adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych i Politycznych (Katedra Nauk Społecznych) na Uniwersytecie Państwowym Batumi im. Szoty Rustaweliego. Od 2015 r. pełni również funkcję kierownika Katedry Nauk Politycznych. Bazhunaishvili jest również współprzewodniczącym pozarządowej organizacji non-profit “Successful and Disadvantaged Students Support Fund” z siedzibą w Batumi. W ramach stażu badawczego Katedrze Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Łódzkiego zajmuje się kwestią programu jądrowego Iranu.
Rıdvan Kalayci. Badacz wizytujący Uniwersytetu Sakarya w Turcji. Tematyka badawcza koncentruje się wokół kwestii teorii polityki zagranicznej w ujęciu porównawczym oraz polityki zagranicznej Turcji. Autor licznych artykułów na temat polityki zagranicznej Turcji, Iraku, relacji Iranu z Irakiem oraz teorii polityki zagranicznej. W Katedrze Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Łódzkiego prowadzi prace na temat porównania polityki zagranicznej Arabii Saudyjskiej, Iranu, Egiptu oraz Turcji.